Browsing: ககஸ

மலை. பிட்காயின் மற்றும் பிற கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் கோக்ஸ் அவசியம் இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் கோக்ஸ் நிகழ்வுக்கு Mt. Bitcoin இன் வரலாற்று ஆதரவு ஒத்திவைக்கப்படாது. மலை. Gox என்பது வெறும் மோசடிகள் அல்லது…