கிரிப்டோகரன்சிகள் மற்றும் உடல் தங்கம் ஆகியவற்றில் உள்ள இரண்டு பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே அளவு-பொருத்தமான தீர்வு இருக்க முடியுமா?

நிச்சயமற்ற காலங்களில் தங்கத்தின் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. இது செய்தியோ வளர்ச்சியோ அல்ல. ஏனென்றால், பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான தங்க வரலாற்றில் எப்போதும் அப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது.

இருப்பினும், இன்று, பல புதுமைகள் உள்ளன … கூடுதலாக, அனைத்து நிதி பரிவர்த்தனைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் விதத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் இந்த வகையான முன்னேற்றங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சிகள் அவற்றின் சந்தேகத்திற்குரிய மதிப்பின் காரணமாக இயல்பாகவே நிலையற்ற சொத்துகளாகும். பௌதிகத் தங்கம் பெரும்பாலும் சந்தேகத்திற்குரிய முதலீடாகும், ஏனெனில் அதை உடனடியாக எடுத்துச் செல்வது அல்லது அகற்றுவது எளிதானது அல்ல, மேலும் பராமரிப்பதற்கு விலை அதிகம்.

கிரிப்டோகரன்ஸிகள் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றில் உள்ள இந்த இரண்டு பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இருப்பதாகத் தெரிகிறது. மேலும், இந்த இரண்டு பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க ஒரே வழி இரண்டு உயிரினங்களின் கர்மாவை உருவாக்குவதுதான் என்பதை சிலர் ஏற்கனவே உணர்ந்திருக்கிறார்கள்.

உதாரணமாக ஆஸ்திரேலியாவை அடிப்படையாகக் கொண்டது பெர்த் மின்ட் உலோகச் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அதன் சொந்த கிரிப்டோகரன்சியை, விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களுக்குச் சமமானதை உருவாக்கும் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.

பிரிட்டிஷ் நாணயத்தை வெளியிடும் அரசு நிறுவனம் அரச புதினா தங்க வடிவில் சேமித்து வைக்கப்படும் கிரிப்டோகரன்சியை உருவாக்கி வருவதாக அறிவித்தது, மேலும் பட்டியை உயர்த்துகிறது.

தங்க ஆதரவு கிரிப்டோகரன்ஸிகளுக்கு நன்றி, கிரிப்டோகரன்சிகள் தங்கத்தின் மதிப்பை தங்கமாகவே நிர்ணயிக்கின்றன, சந்தை நிலையற்ற தன்மைகள் மற்றும் எப்போதும் மாறிவரும் உணர்வுகளுக்கு அல்ல.

ஒருவகையில், இது புதிய யோசனையல்ல; அமெரிக்க டாலர் தங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்ற யோசனை.

1970 களின் முற்பகுதியில், அப்போதைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ரிச்சர்ட் நிக்சன் அமெரிக்க டாலரை தங்கம் சார்ந்த சொத்திலிருந்து ஒரு கடனாக, கடன் கருவியாக மாற்றினார்.

இருப்பினும், இன்று, இந்த பழமையான, பாரம்பரிய மற்றும் இயற்கையாகவே நிலையான கருத்து நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *